Sơ đồ thiết kế mặt bằng tầng thương mại Gemek Tower

0
1908

Thiết kế mặt bằng tầng thương mại Shopping Mall Gemek Tower

Thiế kế tầng 1

Thiết kế tầng 4

Thiết kế tầng 5

Thiết kế mặt bằng tầng căn hộ

LEAVE A REPLY