Sơ đồ thiết kế mặt bằng tầng thương mại Gemek Tower

0
2100

Thiết kế mặt bằng tầng thương mại Shopping Mall Gemek Tower

Thiế kế tầng 1

Mặt bằng tầng 1 Trung Tâm Thương Mại Gemek Shopping Mall

Thiết kế tầng 2

Mặt bằng tầng 2 Trung Tâm Thương Mại Gemek Shopping Mall

Thiết kế tầng 3

Mặt bằng tầng 3 Trung Tâm Thương Mại Gemek Shopping Mall

Thiết kế tầng 4

Mặt bằng tầng 4 Trung Tâm Thương Mại Gemek Shopping Mall

Thiết kế tầng 5

Mặt bằng tầng 5 Trung Tâm Thương Mại Gemek Shopping Mall

Thiết kế mặt bằng tầng căn hộ

LEAVE A REPLY